background

Közbeszerzési szaktanácsadás

image

Ajánlatkérőknek

A sikeres és eredményes közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében cégünk az alábbi szolgáltatásait kínálja az AJÁNLATKÉRŐK részére:

 • Nemzeti és uniós eljárásrendben közbeszerzési eljárások komplex lebonyolítása az előkészítéstől a szerződéskötésig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül
 • Támogatásból megvalósuló beruházások esetén az utóellenőrzés és folyamatba épített ellenőrzés esetén a jogszabályban előírt ellenőrzésekben közreműködés, segítségnyújtás
 • Közbeszerzési Szabályzat készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
 • Közreműködés a közbeszerzési terv összeállításában, módosításában
 • Közbeszerzési állásfoglalások készítése
 • Jogorvoslati képviselet
 • A közbeszerzési értéket el nem érő vagy kivételi körben tartozó beszerzések esetén az ajánlatkérés, versenyeztetés bonyolítása
 • Eseti tanácsadás
 • Keretszerződésben folyamatos szakértői támogatás a beszerzések és a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításban
 • A Megbízó közbeszerzéseiben érintett munkatársainak képzése, továbbképzése, oktatása
image

Ajánlattevőknek

A sikeres és eredményes közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében cégünk az alábbi szolgáltatásait kínálja az ajánlattevők részére:

 • Közbeszerzési eljárások figyelése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, a Megbízó igényei szerinti tájékoztatás a megjelent hirdetményekről
 • Az eljárást megindító felhívás (ajánlattételi felhívás, ajánlati felhívás, részvételi felhívás) és a közbeszerzési dokumentumok áttekintése, tanulmányozása
 • Amennyiben szükséges, kiegészítő tájékoztatás kérés összeállítása és elküldése az Ajánlatkérőnek az EKR-n keresztül
 • Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban bekért nyilatkozatok, igazolások, okiratok összeállításában közreműködés, figyelve a tartalmi és formai követelményekre
 • Az ajánlat összeállítása, az elkészített ajánlat jogi és közbeszerzési szempontú megfelelőségének ellenőrzése, igény esetén feltöltése az EKR-be
 • Hiánypótlási felhívás esetén a válaszok megadása, hiányok pótlásában közreműködés, a Hiánypótlás(ok) összeállítása, feltöltése az EKR-be figyelve a határidők betartására
 • Szükség esetén jogorvoslati tanácsadás (előzetes vitarendezés, iratbetekintés)

Bármilyen kérdése van, kérjük írjon nekünk, vagy hívjon bennünket
és a lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.


dr. Simon Piroska

közbeszerzési szakjogász
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszáma: 00957

E-mail: kozbeszerzes@jtcredit.hu
Telefonszám: +36-30/330-9740